ST0-237 ST0-29B ST0-237 ST0-29B Akçaabat Köftesi

GERİ

Karadeniz Teknik Üni.
EĞİTİM-ÖĞRETİM
 
Akademik Takvim
 

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl sonu sınavları hariç 16’şar haftalık iki yarıyıldan oluşur. Birinci yarıyıla Güz Yarıyılı adı verilir ve Eylül-Ocak aylarını kapsar. İkinci yarıyıla Bahar Yarıyılı denilir ve Şubat-Haziran aylarını kapsar. Her iki yarıyılın 8. Haftasında ara sınav yapıldığından ders yapılmaz.

 
Yaz Okulu
 
Yaz okulu, üniversitenin eğitim-öğretim imkanlarını yaz aylarında da değerlendirilmesini amaçlar. Yaz okulunda açılan dersleri tezsiz lisansüstü öğrencileri ile çift anadal ve yandal öğrencileri alabilirler.
 
İngilizce Hazırlık
 

Örgün eğitimde lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren 22 bölümde zorunlu bir yıl İngilizce Hazırlık eğitimi uygulanmaktadır. Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesinin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümlerinde, Mimarlık Fakültesinin Mimarlık Bölümünde, Orman Fakültesinin Orman Mühendisliği bölümünde, Fen-Edebiyat Fakültesinin Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik ve Batı Dilleri ve Edebiyatı bölümlerinde, Fatih Eğitim Fakültesinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde, İletişim Fakültesinin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesinin Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği ile Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği bölümlerinde zorunlu bir yıl İngilizce Hazırlık Eğitimi uygulanmaktadır.

İngilizce seviye sınavında başarılı olan öğrenciler birinci sınıftan itibaren eğitim-öğretimlerine başlarlar.
 
Oryantasyon Programı
 
Üniversitemize kayıt olan yeni öğrencilere okuyacağı bölümü/ anabilim dalını/ programı ve üniversiteyi genel olarak tanıtmak ve yeni ortama alışmalarını kolaylaştırmak amacıyla akademik birimlerimizce Oryantasyon (Uyum) Programı uygulanır.
 
Çiftanadal Uygulaması
 
Çift Anadal uygulaması; Karadeniz Teknik Üniversitesinde herhangi bir lisans programına devam etmekte olan ve bu programda üstün başarı sergileyen lisans öğrencilerinden isteyenlerin, aynı zamanda ikinci bir lisans diploması almasına yönelik bir uygulamadır. Öğrencilerin bu uygulamadan faydalanabilmeleri için, başvuru anına kadar kendi lisans programındaki tüm derslerini başarıyla tamamlamış olması ve genel akademik not ortalamasının da 4 üzerinden en az 3.2 olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan öğrenciler, istemeleri ve kontenjan olması durumunda istedikleri diğer bir bölümün derslerine de devam etmek ve en az 40 kredilik dersi tamamlamak suretiyle ikinci bir diploma almaya hak kazanmaktadırlar. Başarılı öğrenciler, Çift Anadal programına, kendi lisans eğitimlerinin en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılları arasında başvurabilirler.
 
Yandal Uygulaması
 
Yandal uygulaması, Çift Anadal uygulamasının daha dar kapsamlısı olup, Karadeniz Teknik Üniversitesinde her hangi bir lisans programına devam etmekte olan ve bu programda üstün başarı sergileyen lisans öğrencilerinden isteyenlerin, aynı zamanda başka bir bölümden yan dal sertifikası almasına yönelik bir uygulamadır. Bu uygulamadan faydalanmak için başvuru anına kadar genel akademik ortalamanın 4 üzerinden en az 2.7 olması ve seçilen diğer bölümden en az 20 kredilik dersin tamamlanmış olması gerekmektedir.
 
Bölümlerarası Geçiş
 

Bölümler arası geçiş; ÖSYS sınavı ile her hangi bir bölüme yerleştirilmiş öğrencilerden, ilk yıl sonunda akademik ortalaması 4 üzerinden en az 2.70 olanların, kaydoldukları bölümün ait olduğu fakülte içinde bulunan ve kendi bölümüyle aynı puan türünde öğrenci alan bir diğer bölüme geçiş yapmasına olanak tanımaktadır. Her akademik yıl sonunda bölümler tarafından ilan edilen kontenjana bağlı olarak, başvuran öğrenciler yıl sonu akademik ortalamalarına göre sıralanmakta ve buna göre seçim yapılmaktadır.

 
Kariyer Planlama
 
Öğrencilerimizin daha üniversite eğitiminin ilk yıllarında iş ve piyasa koşullarına hazırlanması ve yönlendirilmesi, kendilerini ve içinde bulundukları çevreyi değerlendirerek, iş hayatı ile ilgili hedefler belirlemesi amacına yönelik olarak üniversitemizde kariyer planlama etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede, çeşitli özel sektör ve devlet kuruluşlarının temsilcileri ile Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrenci kulüpleri arasındaki işbirliği ile yürütülmeye çalışılan kariyer günlerinde, mezuniyet durumunda olan öğrencilerimizin çeşitli şirketlerle iş görüşmesinde bulunmaları sağlanmakta; özgeçmiş hazırlama, iş arama yöntemleri ve benzeri konularda öğrencilerimize yıl boyunca çeşitli seminerler verilmektedir. Bu amaçla Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ve KOSGEB ile çok sıkı bir işbirliği içerisindedir. İşbirliği çalışmalarını koordine etmek için Merkez Kampüs’te TTSO ve KOSGEB’in bir irtibat bürosu bulunmaktadır. Ayrıca, zaman zaman lise öğrencilerine de meslek seçimine yönelik yönlendirme ve tanıtım etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.
 
EĞİTİM ve ARAŞTIRMA OLANAKLARI
Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi
 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, çağdaş iç ve dış görünümü, sahip olduğu materyal çeşit ve sayısı, nitelikli personeli ve tam otomasyona geçmiş hizmet anlayışı ile Türkiye'nin örnek kütüphanelerinden biridir.

Kütüphane 30 kişilik referans salonu, 20 kişilik süreli yayın salonu, 20 kişilik Osman Turan Tarih Araştırmaları kitaplığı, 25 kişilik bilgi tarama, 400 kişilik kitap salonu, 110 kişilik bağımsız girişe sahip serbest okuma salonu ile iki ayrı büyük süreli yayın arşivi ve diğer çalışma birimlerinden oluşmaktadır. Toplam 110.000'den fazla Türkçe ve yabancı dilde yazılmış kitap, 50.000'den fazla süreli yayının bulunduğu kütüphanede, bütün yayınlar LC sistemine uygun şekilde düzenlenerek açık raf sistemine göre hizmete sunulmuştur.

Kütüphane içerisindeki bütün materyaller (kitap, dergi, tez, vb.) YORDAM-2001 otomasyon programı yardımıyla bilgisayar ortamına aktarılmış olup; bilgi tarama ve sorgulama, süre uzatma, ayırtma, vb. işlemler doğrudan bilgisayar ortamından yapılabilmektedir. Ayrıca, birçok uluslararası yayınevi ile anlaşmalar yapılarak binlerce dergi, kitap, yüksek lisans ve doktora tezleri elektronik veritabanları bünyesinde internet ortamından kullanıma açılmıştır.  Her yıl giderek sayıları artan bu veritabanları ile 30.000'den fazla e-kitap ve 29.000'den fazla e-dergiye online erişmek mümkündür. Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenler, kütüphaneye gelmeden bilgisayar ortamında istedikleri materyale ulaşabilmektedir. Kütüphanede bulunmayan materyaller “Kütüphanelar-Arası-Ödünç” sistemi ile sağlanıp, üyelerin kullanımına sunulmaktadır.
 
Bilgisayar Olanakları ve Laboratuvarlar
 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, öğrencilerinin eğitimde kaliteyi yakalamasına katkıda bulunmak için birçok bölümünde modern laboratuarlarıyla eğitim-öğretim imkanları sağlamaktadır. Ayrıca, tüm öğrencilerin bilgisayar teknolojisinden yararlanabilmesi için her fakültede ve hemen hemen tüm bölümlerde modern donanımlı bilgisayar salonları oluşturulmuştur. Temel Bilgisayar derslerinin de verildiği bu laboratuarlardaki tüm bilgisayarlar internete bağlıdır. Öğrenciler, boş saatlerinde de bilgisayar ve internet hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

Öğrencilere eğitim amaçlı hizmet veren bu laboratuarların dışında, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde çalışmakta olan akademisyenler ile yüksek lisans ve doktora çalışması yürüten öğrencilerin bilimsel araştırma faaliyetlerinde kullanabilecekleri çok sayıda araştırma-geliştirme (AR-GE) laboratuarı kurulmuştur ve kurulmaya da devam edilmektedir.
 
Yurtdışı Eğitim İmkanı
 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Ülkemizin AB eğitim-araştırma programlarına katılmaya hak kazandığı 2004 yılından beri Erasmus programını uygulamaktadır. Bu program kapsamında şu ana kadar farklı fakültelerimizden 200'e yakın öğrencimiz Avrupa'nın değişik üniversitelerinde eğitim alma imkanına kavuşmuştur.100’e yakın öğrencimizin de bu eğitim-öğretim döneminde Erasmus programından yararlanması için çalışmalar sürdürülmektedir. Bugüne kadar 20 Avrupa ülkesinden 50 değişik üniversiteyle ikili anlaşmamız ve 300 kontenjanımız mevcuttur.
2007 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan Yaşam Boyu Öğrenme programının bir parçası haline getirilen Leonardo Da Vinci programında, özellikle mühendislik ve uygulamalı branşlardaki öğrencilerimizin staj amaçlı olarak Avrupa Birliği ülkelerine gönderilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, Comenius, Grundwig ve Youth gibi AB fonları da öğrencilerimizin kendilerini geliştirebilmesi adına yoğun olarak kullanılmaktadır.

2007-2008 akademik döneminden itibaren Erasmus programına ilave edilen staj programı yardımıyla, dileyen başarılı öğrencilerimizin zorunlu meslek stajlarını bir AB üyesi ülkedeki herhangi bir kurum/kuruluşta yapması olanağı da elde edilmiştir. Bu kapsamda her yıl yaklaşık 30 öğrenci yurt dışına gönderilmektedir.
 
E-Üniversite
 

E-üniversite, Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen her türlü eğitim-öğretim, araştırma ve idari hizmetin bilgisayar teknolojilerinin sağladığı imkanlar ile sunulmasını sağlayan projeler grubudur. Böylece öğrencilerin, akademisyenlerin ve diğer personelin bir çok hizmete bilgisayar ortamında hızlı bir biçimde ulaşması sağlanmaktadır. Bu proje kapsamında E-Öğrenci, E-Akademisyen, E-Personel, E-Kütüphane, E-Sağlık ve E-Kart alt birimleri hazırlanmıştır.

E-öğrenci ile, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerine derse yazılma, sınav sonuçlarını takip etme, transkript alma, e-posta adresi alma ve web sayfası alanı elde etme gibi temel hizmetler sunulmaktadır.
 
BURSLAR VE ÇALIŞMA OLANAKLARI
 

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs alacak öğrencileri üniversitemiz belirlemektedir. Başarılı ve muhtaç öğrencilerin hiçbir karşılık beklemeden alacağı burslar için Ekim ayında ilgili bölümlerine başvurmaları gerekmektedir.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca muhtaç öğrencilere beslenme ve giyecek yardımı da yapılmaktadır.
KÜ Güçlendirme Vakfı da her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere çeşitli maddi katkılarda bulunmaktadır.
Üniversitemiz öğretim elemanlarının oluşturduğu yardım gönüllüleri ve Trabzon’daki sosyal sorumluk sahibi kişiler de öğrencilerimize çeşitli katkılar sağlamaktadır. Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileri yarı zamanlı çalışarak, sosyal hayatta başarılı olmaları ve bütçelerine ekonomik katkıda bulunabilmeleri mümkündür. Kütüphane, bilgisayar salonları, kültür ve kongre merkezleri, sağlık, sosyal ve spor tesisleri, laboratuvarlar, Rektörlük Proje Üretim Merkezi, sera ve çevre düzenleme, dış ilişkiler, KTÜ Radyo ve bazı akademik ve idari birimlerde sigortalı çalışabilmektedirler.

GülNet İnternet Hizmetleri Gazipaşa Mah. Cudi Bey Mektep Sok. Mahmut Reis Apt. No:7 Kat:2  Trabzon / TÜRKİYE Tel: +90 462 326 61 42 - Fax: 0 (462) 326 99 59                 Powered by GÜLNET 


   www.betonhelva.com


www.trabzonhasirbilezik.com