ST0-237 ST0-29B ST0-237 ST0-29B Akçaabat Köftesi

GERİ

Trabzon Türbeler

AÇIK TÜRBE

Küçük İmaret Mezarlığında Hamzapaşa Camisinin doğusunda yer alır. 18. yüzyıla tarihlenen altı köşeli baldaken bir türbedir. İçerisinde üç mezar bulunmaktadır. Bunlardan H.1148, M.1735 tarihli olan Hamza Paşaya aittir.
 
            AHİ EVREN DEDE TÜRBESİ
Boztepe'de bulunan Ahi Evren Dede Camii'nin bitişiğindedir. Kare planlı türbe, bir kubbe ile örtülüdür. H.1307 (1887-1888) yıllarında Hacı Hakkı Baba tarafından onartılan bu türbe günümüzdeki halini almıştır.
 
Ahi Evren Dede'nin mezarının (türbesinin içinde) yanında Hacı Hakkı Baba ve oğullarının mezarı da yer alır.
 
            EMİR MEHMET TÜRBESİ
Eski kabak meydanında Trabzon Lisesi'nin güneyinde yer alır. Kitabesinden 1523 yılında Emir Mehmet için yaptırıldığı anlaşılmıştır. Ancak yakınındaki Kadiri Tekkesi (Hatuncuk Camii) Şeyhi Osman Baba da 1877 yılında bu türbeye defnedilmiştir.
 
Sekizgen Planlı türbe kesme taştan yapılmıştır. Girişi kuzeydoğudandır. Mevcut iki pencere doğu ve batıya açılmaktadır. Kapı ve pencereler sağır sivri kemerlere sahiptir. Kurşun kaplı kubbe sekizgen bir kasnak üzerine oturur.
 
            GÜLBAHAR HATUN TÜRBESİ
Büyük İmaret (Hatuniye) camisinin doğusunda yer alır. Yavuz Sultan Selim'in annesi Gülbaharhatun için 1506 yılında yaptırılmıştır. Türbe iyi bir taş işçiliği gösterir. Sarımsı renkli kesme taşlardan inşa edilmiştir. Pençerelerinin tahfif (sağır) kemerlerinde olduğu gibi gri taşlar dekoratif olarak kullanılmıştır. Sekizgen planlı türbe gövde üzerinde yine sekizgen bir kasnağa sahiptir. Kubbe sekiz köşeli olup kurşunla kaplanmıştır.
GülNet İnternet Hizmetleri Gazipaşa Mah. Cudi Bey Mektep Sok. Mahmut Reis Apt. No:7 Kat:2  Trabzon / TÜRKİYE Tel: +90 462 326 61 42 - Fax: 0 (462) 326 99 59                 Powered by GÜLNET 


   www.betonhelva.com


www.trabzonhasirbilezik.com